Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening er en brancheforening for danske rejsebureauer. Foreningen blev stiftet i 1938 og har siden sin stiftelse arbejdet for at skabe attraktive vilkår for rejsebureauerne i Danmark. 136 danske bureauer er aktive medlemmer af Danmarks Rejsebureau Forening. Medlemsskaren omfatter:

  • Forretningsrejsebureauer
  • Fritidsrejsebureauer
  • Incomingbureauer

Det er Danmarks Rejsebureau Forenings mission at skabe attraktive vilkår for den samlede danske rejsebranche, herunder varetagelse af økonomiske og politiske interesser på et etisk funderet og bæredygtigt grundlag. Danmarks Rejsebureau Forenings forhold til det enkelte medlem tager udgangspunkt i gensidig respekt, åbenhed, ærlighed og lydhørhed for medlemmets individuelle forhold, behov og ønsker.

I Turisterhvervets Samarbejdsforum arbejder Danmarks Rejsebureau Forening på et mandat fra foreningens incomingbureauer – det vil sige de rejsebureauer, der arrangerer rejser til Danmark. Det er Danmarks Rejsebureau Forenings mål at styrke incomingbureauerne ved at arbejde for bedre konkurrencedygtige, værdiskabende rammevilkår og udviklingsmuligheder med fokus på gode vilkår for at skabe attraktive oplevelser, større synlighed og tilgængelighed samt en bedre konkurrenceevne. Denne styrkelse kan blandt andet ske ved at deltage i paraplysamarbejder så som Turisterhvervets Samarbejdsforum.

Det er vigtigt for dansk turisme, at turismeorganisationerne i Danmark går sammen for at løfte erhvervets udfordringer, og derfor er Danmarks Rejsebureau Forening også aktivt involveret i Turisterhvervets Samarbejdsforum.