De nyeste service-tal fra Danmarks Statistik fra Folkemødet på Bornholm

I forbindelse med Folkemødet på Bornholm, har Turisterhvervets Samarbejdsforum og de øvrige organisationer bag Turismeministeriet fået Danmarks Statistik til at stille nogle spørgsmål omkring danskernes syn på turisme.

statistik_liv

Camp_3 I alt I hvor høj grad vurderer du, at danskere byder udenlandske turister velkommen? I alt
1.I meget høj grad 2.I høj grad 3.I nogen grad 4.Ibegrænset grad 5. Slet ikke 9. Ved ikke
Antal Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.
I alt 1.349 6,4 34,7 43,1 14,2 1,4 0,2 100,0
Køn 647 5,4 35,1 44,5 14,0 1,0 0 100,0
Kvinder
Mænd 702 7,3 34,2 41,7 14,4 1,8 0,4 100,0
Alder 146 8,7 33,6 38,4 16,5 2,9 0 100,0
16-29 år
30-59 år 740 5,8 32,6 46,1 14,5 0,8 0,2 100,0
60-74 år 463 5,3 40,6 41,2 11,0 1,3 0,5 100,0
Uddannelse 322 8,3 36,8 39,1 12,3 3,1 0,5 100,0
1. Grundskole/gymnasial
2. Erhvervsfaglig/KVU 509 6,5 36,6 41,3 15,4 0,2 0,1 100,0
3. MVU/LVU/Ph.D. 497 4,6 27,8 52,4 14,2 1,0 0 100,0
4. Uoplyst 21 0 36,5 43,8 19,8 0 0 100,0
Personindkomst i alt (1.000 kr) 336 8,5 35,5 41,3 13,6 0,9 0,2 100,0
1. -200
2. 200-400 589 5,3 34,7 44,1 13,4 2,3 0,2 100,0
3. +400 424 5,0 33,2 44,2 16,6 0,7 0,2 100,0
Bopæl, region 129 11,1 44,0 39,9 4,3 0,8 0 100,0
81 Nordjylland
82 Midtjylland 319 9,8 33,1 44,5 11,6 0,5 0,4 100,0
83 Syddanmark 283 4,6 37,3 43,5 14,3 0 0,4 100,0
84 Hovedstaden 403 3,3 30,2 42,1 20,8 3,5 0,2 100,0
85 Sjælland 215 6,9 36,4 44,7 11,0 1,0 0 100,0

– De helt nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der stadigvæk er plads til forbedringer. Det er prisniveauet, der er for højt, siger Ole Andersen, direktør i Danhostel.

Nedenfor ser du svaret på gårsdagens spørgsmål:

Camp_1 I alt Når du holder ferie i Danmark, i hvor høj grad oplever du, at der er overensstemmelse mellem pris og kvalitet? I alt
1.I meget høj grad 2.I høj grad 3.I nogen grad 4.Ibegrænset grad 5. Slet ikke 9. Ved ikke
Antal Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.
I alt 1.327 3,4 25,2 53,1 13,8 2,1 2,3 100,0
Køn 642 3,3 24,4 55,7 13,0 1,0 2,6 100,0
Kvinder
Mænd 685 3,5 26,0 50,5 14,6 3,3 2,1 100,0
Alder 161 2,6 26,6 54,1 12,3 1,9 2,5 100,0
16-29 år
30-59 år 725 3,3 25,2 52,9 15,0 2,1 1,4 100,0
60-74 år 441 4,6 23,7 52,6 12,6 2,4 4,1 100,0
Uddannelse 312 4,6 23,8 53,5 12,3 2,3 3,5 100,0
1. Grundskole/gymnasial
2. Erhvervsfaglig/KVU 507 2,8 27,4 54,0 12,3 2,1 1,4 100,0
3. MVU/LVU/Ph.D. 487 1,2 24,3 54,5 17,4 1,3 1,4 100,0
4. Uoplyst 21 9,7 23,7 38,8 18,8 4,6 4,3 100,0
Personindkomst i alt (1.000 kr) 417 2,8 25,4 55,4 13,1 2,5 0,7 100,0
+400
-200 339 4,2 24,0 49,3 15,7 2,5 4,4 100,0
200-400 571 3,1 26,2 55,2 12,5 1,7 1,4 100,0
Bopæl, region 131 2,8 36,0 50,0 9,5 1,4 0,2 100,0
81 Nordjylland
82 Midtjylland 330 4,0 27,0 53,6 13,1 1,5 0,8 100,0
83 Syddanmark 273 5,6 26,4 49,6 15,2 0,6 2,7 100,0
84 Hovedstaden 377 1,6 20,6 54,7 16,1 3,3 3,7 100,0
85 Sjælland 216 3,6 22,8 56,6 10,8 3,5 2,6 100,0
Camp_2 I alt Hvor tilfreds eller utilfreds er du med det generelle serviceniveau, når du holder ferie i Danmark? I alt
1.Megettilfreds 2. Tilfreds 3.Hverken eller 4. Utilfreds 5.Megetutilfreds 9. Ved ikke
Antal Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.
I alt 1.327 8,7 56,2 23,5 8,1 1,4 2,0 100,0
Køn 642 9,1 58,2 20,9 9,4 0,3 2,0 100,0
Kvinder
Mænd 685 8,2 54,2 26,2 6,8 2,6 2,1 100,0
Alder 161 8,9 56,5 22,2 8,7 1,2 2,5 100,0
16-29 år
30-59 år 725 7,7 53,8 25,9 9,4 1,8 1,4 100,0
60-74 år 441 10,4 61,4 19,7 4,6 0,9 3,0 100,0
Uddannelse 312 10,3 55,4 22,1 7,4 1,4 3,4 100,0
1. Grundskole/gymnasial
2. Erhvervsfaglig/KVU 507 8,2 58,6 23,8 6,1 1,5 1,7 100,0
3. MVU/LVU/Ph.D. 487 4,8 56,4 26,2 11,2 0,6 1,0 100,0
4. Uoplyst 21 17,3 44,1 19,7 14,2 4,6 0 100,0
Personindkomst i alt (1.000 kr) 417 7,3 57,5 24,5 8,2 1,5 1,1 100,0
+400
-200 339 9,3 52,4 23,1 10,2 1,6 3,4 100,0
200-400 571 8,8 58,8 23,4 6,4 1,2 1,4 100,0
Bopæl, region 131 9,1 65,3 16,2 7,7 0 1,7 100,0
81 Nordjylland
82 Midtjylland 330 10,9 58,0 22,5 6,9 0,7 1,0 100,0
83 Syddanmark 273 9,6 56,5 24,7 6,1 0,3 2,8 100,0
84 Hovedstaden 377 4,3 51,3 27,0 12,7 2,6 2,1 100,0
85 Sjælland 216 12,6 57,1 21,2 3,7 2,8 2,6 100,0

Du kan læse mere om de forskellige arrangementer i Turismeministeriet her – www.turismeministeriet.com.

Ved offentliggørelse skal nedenstående faktaboks anvendes
DST Survey, Danmarks Statistiks indsamlingskontor, har indsamlet svarene via web og telefon, den 2. juni og den 10.-12. juni.

Panelet til besvarelserne er rekrutteret fra seks repræsentative undersøgelser i april, maj og juni. 2.000 har sagt ja til at blive kontaktet. Svarene er indsamlet på 24 timer og vægtes for uddannelse, indkomst, køn, alder og geografi.