• Turisterhvervets Samarbejdsforum
  • Turisterhvervets Samarbejdsforum

Om os

Turisterhvervets Samarbejdsforum (TS) er et ikke-formaliseret netværk bestående af organisationer/foreninger inden for det primære turisterhverv i Danmark.


TS består af syv medlemsorganisationer og to observatører

Som observatører

 

TS arbejder sammen om at forbedre turisterhvervets rammevilkår, såvel i form af at forbedre erhvervets/virksomhedernes indtægtsgrundlag som at reducere omkostningerne ved skatte- og afgiftsreduktioner.

* Dansk Erhverv og Dansk Industri er observatører i TS og har som sådan ikke stemmeret i forhold til fastlæggelsen af TS’ politik ligesom de ikke har stemme- eller indstillings-ret i forhold til TS indstillinger til råd, nævn og udvalg.